Skip to main content

Politique en matière de remboursements et de retours

1. Algemene voorwaarden van toepassing op de website www.kidywolf.com van NESPART srl.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties die online worden verricht met NESPART srl. Alle contracten worden beheerst en geïnterpreteerd volgens het Belgisch recht, en elk geschil tussen ons valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. Niets in deze voorwaarden wordt geacht van invloed te zijn op uw wettelijke rechten.

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden en alle transacties met NESPART srl worden beheerst door dezelfde voorwaarden en bepalingen.

Elke verwijzing naar het “bedrijf” of “ons” betekent een verwijzing naar NESPART srl. Elke verwijzing naar de “klant” verwijst naar de persoon of personen die goederen van de onderneming kopen of overeenkomen deze te kopen. Elke verwijzing naar de website omvat een verwijzing naar alle URL’s die toebehoren aan NESPART srl.

2. Prijzen

Alle prijzen zijn vermeld in euro en inclusief BTW tegen het geldende tarief, tenzij duidelijk en nauwkeurig anders is aangegeven. De aanbiedingen en prijzen van NESPART srl zijn geldig zolang ze worden weergegeven en binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Alle prijzen zijn onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving.

3. Bestelprocedure en betaling

Het bestelproces op de website van NESPART srl (www.kidywolf.com) verloopt als volgt:

U selecteert de artikelen die u wenst te bestellen en voegt ze toe aan uw mandje. Op de pagina met het winkelwagentje kunt u vervolgens op de knop “Afrekenen” klikken. Om uw bestelling te kunnen uitvoeren, moet u inloggen of een account aanmaken op de site van de e-shop. U wordt gevraagd bepaalde gegevens te verstrekken om uw bestelling te kunnen verwerken.

U zult uw leveringsmethode kunnen kiezen uit die welke door GLS/Mondial Relay worden aangeboden door de vereiste informatie in te vullen. U zult vóór de definitieve validatie van uw bestelling op de hoogte worden gebracht van alle leveringskosten die op uw bestelling van toepassing zijn, indien van toepassing. Uw bestelling is pas geldig nadat u deze informatie hebt verstrekt, de algemene verkoopsvoorwaarden hebt gelezen en aanvaard en uw bestelling met succes hebt betaald door op de bestelknop met het woord “Betalen” te klikken, via het betalingssysteem van onze leverancier STRIP. Het betalingsproces is volledig beveiligd. De bestelling kan te allen tijde worden gewijzigd vóór de definitieve validatie.

Zodra de betaling is verricht, kunt u de gegevens van uw bestelling afdrukken en de status ervan volgen op uw persoonlijke account. U krijgt automatisch per e-mail een ontvangstbevestiging met de gegevens van uw bestelling. De ontvangstbevestiging houdt geen aanvaarding van uw bestelling door ons in: de ontvangstbevestiging bevestigt alleen dat wij uw bestelling hebben ontvangen.

Een e-mail ter bevestiging van de verzending van de producten, met een link om de levering te volgen, wordt u dan toegestuurd. De levering van de producten wordt beschouwd als de aanvaarding van uw bestelling door ons. Levering vindt pas plaats na ontvangst van betaling van de bestelling.

Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling te weigeren in de volgende omstandigheden

– de producten niet beschikbaar of niet in voorraad zijn;

– de producten zijn verkeerd voorgesteld of ongeldig in de eshop;

– er ernstige twijfels bestaan over misbruik van rechten of kwade trouw van de klant;

– er sprake is van overmacht.

Indien wij de bestelling niet uitvoeren, wordt de klant daarvan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld.

Als u de transactie met een krediet- of debetkaart betaalt, is uw bestelling niet voltooid en is het contract tussen ons niet definitief tot wij de goedkeuring van de kaartuitgever hebben verkregen. Wij aanvaarden Visa, MasterCard en Maestro (Bancontact) van de meeste grote Europese banken. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen in de levering en/of het niet leveren van uw bestelling als gevolg van de weigering van uw kaartuitgever om uw betaling uit te voeren. Bestellingen die niet vergezeld gaan van een geldige betaling op naam van de kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

In geval van betaling per bankoverschrijving is uw bestelling niet compleet en is het contract tussen ons pas definitief wanneer uw betaling op onze rekening is bijgeschreven.

Om een bestelling te plaatsen, moet u ten minste 18 jaar oud zijn. Als je nog geen 18 jaar oud bent, laat dan je ouders of wettelijke voogd de bestelling plaatsen. Wij hebben het recht een bestelling te weigeren waarvan wij vaststellen dat deze door een minderjarige is geplaatst.

4. Levering

Alle goederen en diensten worden geleverd op het adres dat u bij uw bestelling opgeeft. Als het door u opgegeven adres onjuist is, bent u hiervoor verantwoordelijk en kunnen er extra kosten ontstaan.

2 leveringswijzen zijn mogelijk via: GLS Parcel/ Mondial Relay

Tijdens het bestelproces wordt u op de hoogte gebracht van de mogelijke verzendkosten. Deze worden definitief berekend aan het einde van het bestelproces, vóór de fase “doorgaan naar betaling” en voordat de betaling wordt verwerkt door onze dienstverlener STRIP.

De risico’s gaan op u over wanneer het product daadwerkelijk op het door u aangegeven adres wordt afgeleverd. Vanaf dat moment wijzen wij alle verantwoordelijkheid af in geval van verlies of vernietiging van het product.

De producten worden, in de mate van het mogelijke, binnen 48 tot 96 uur in West-Europa geleverd na de validatie van de bestelling. Indien wij niet in staat zijn binnen deze termijn te leveren, zullen wij u daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. In geen geval zal enige vertraging aanleiding geven tot schadevergoeding. In het uitzonderlijke geval dat wij niet in staat zijn de bestelling te leveren binnen 30 dagen na de bevestiging van de bestelling, kunt u de koopovereenkomst annuleren door

contact op te nemen met onze klantenservice. De bestelde producten worden binnen 30 dagen volledig terugbetaald (inclusief de verzendkosten als u die betaald heeft).

U moet zich ervan vergewissen dat de producten geschikt zijn voor uw behoeften en aan uw verwachtingen voldoen. Wij garanderen niet dat de producten aan uw individuele eisen voldoen. De producten zijn standaard en zijn niet op maat gemaakt. Indien u klachten heeft, kunt u contact opnemen met onze klantendienst.

In het geval dat de producten beschadigd zijn tijdens het transport of dat de geleverde producten verschillen van de bestelde producten, bent u verplicht om ons zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 3 dagen, op de hoogte te brengen door contact op te nemen met onze klantenservice.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade veroorzaakt door laattijdige levering of niet-levering door GLS/Mondial Relay. In dat geval is onze aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan bewezen is dat de klant ze niet heeft ontvangen.

Onze zendingen geschieden altijd op eigen risico. Daarom hoeft u zich geen zorgen te maken als goederen tijdens de verzending verloren gaan. Indien u echter binnen 14 dagen na aankoop goederen aan ons retourneert omdat u ze niet wenst te behouden, bent u verantwoordelijk voor het transport ervan.

Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport beschadigd zijn, niet overeenkomen met de artikelen op de leveringsbon of niet overeenkomen met de door u bestelde artikelen, dient u dit zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 3 dagen te melden, en de goederen binnen 14 kalenderdagen na ontvangst aan ons te retourneren. Hiertoe kunt u contact met ons opnemen via info@nespart.com

5. Retourneren en ruilen

Wij willen dat u volledig tevreden bent met elke aankoop die u doet op de website van NESPART srl, en wij doen ons uiterste best om u te allen tijde te voorzien van kwaliteitsproducten en service.

Indien u echter uw aankoop wenst te retourneren, bieden wij u hier een mogelijkheid om dat te doen:

Via DPD

In geval van een online retour via DPD, zijn de retourkosten voor uw rekening. U hebt de keuze tussen terugbetaling of terugzending van de goederen in ruil voor een geldige online coupon.

Voor de terugzending moet u de gevraagde informatie op het retourformulier invullen en het retourformulier bij de artikelen in het pakket doen. Het retourformulier is op verzoek verkrijgbaar op het volgende adres

info@nespart.com of NESPART srl, Klantendienst, Drève Richelle 161, Bâtiment H – bte 8 B-1410 Waterloo

In geval van een volledige terugzending tegen terugbetaling, vergoeden wij het totale bedrag van de bestelling en de leveringskosten.

In geval van een gedeeltelijke terugzending tegen terugbetaling blijven de leveringskosten verschuldigd, wij vergoeden slechts het bedrag van de teruggezonden artikelen. De terugbetaling zal gebeuren binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde artikelen en zal gebeuren met dezelfde betaalmethode als de klant gebruikte voor de oorspronkelijke transactie.

Als u een artikel wilt ruilen, ontvangt u na ontvangst van uw retourzending een tegoedbon voor de waarde van uw artikel, zodat u het opnieuw kunt bestellen. De coupon kan worden gebruikt voor elke aankoop van ten minste de waarde van de coupon

In elk geval moeten de artikelen in hun oorspronkelijke staat, ongedragen, met hun etiketten en in hun oorspronkelijke verpakking, binnen 14 dagen na de leveringsdatum aan ons worden teruggezonden.

6. Producten

Tenzij anders vermeld, worden de producten per stuk verkocht en zijn ze niet altijd beschikbaar. Indien één of meer artikelen niet beschikbaar zijn op het ogenblik dat de bestelling wordt geplaatst, zullen wij helaas niet in staat zijn om de bestelling volledig uit te voeren.

Wij beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat wij verkopen en hoe het bestelproces in zijn werk gaat. De beschrijving is altijd voldoende gedetailleerd om een correcte beoordeling mogelijk te maken. Als wij illustraties gebruiken, zijn deze een getrouwe weergave van de aangeboden artikelen. Het is echter de menselijke natuur om fouten te maken, dus als duidelijk wordt dat wij een fout hebben gemaakt, zijn wij niet verplicht u een artikel te leveren dat overeenkomt met de afbeelding. De foto’s zijn niet contractueel.

NESPART srl garandeert de ongeschonden staat van het product bij levering en de conformiteit met de informatie van de fabrikant. Het product moet worden gebruikt volgens de door de fabrikant gepubliceerde instructies, beschreven in de beschrijving van het product. U moet ervoor zorgen dat u het product in overeenstemming met deze instructies gebruikt.

Wij streven ernaar de producten in perfecte staat bij u af te leveren. Indien u echter meldt dat het product defect is, stemt u ermee in het product in de huidige staat te bewaren, zodat wij het binnen een redelijke termijn kunnen onderzoeken. Wij kunnen uw hulp en bepaalde informatie over het product nodig hebben, met inbegrip van details over hoe het product vermoedelijk beschadigd of defect is en de verzending van de ingevulde leveringsbon en andere noodzakelijke informatie, om een snelle oplossing voor het defecte product te bieden.

In het geval dat wij constateren dat het product verkeerd is gebruikt, misbruikt of verwaarloosd, inclusief ongelukken, schade als gevolg van pogingen tot wijziging of reparatie, schade als gevolg van normale normale slijtage en elke andere handeling die ongeschikt is voor het gebruik zoals aanbevolen door de fabrikant, na levering, behoudt NESPART srl zich het recht voor om het product niet te vervangen of terug te betalen.

7. Conformiteit en garantie

Wij garanderen dat onze goederen in overeenstemming zijn met uw bestelling en dat zij voldoen aan de normale verwachtingen die u ervan mag hebben, rekening houdend met de productspecificaties. Wij garanderen ook dat onze goederen voldoen aan alle toepasselijke wetten op het moment van uw bestelling.

In verband met de levering van goederen passen wij ook de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar toe indien de goederen niet in overeenstemming zijn met de geplaatste bestelling. Deze garantie houdt in dat defecte of gebrekkige goederen tot 2 jaar na levering gratis worden gerepareerd of vervangen.

Batterijen zijn gegarandeerd voor de wettelijke periode van 6 maanden.

Voor zover mogelijk en redelijk, heeft u de keuze tussen reparatie of vervanging. U hebt alleen recht op vermindering van de prijs of ontbinding van de koopovereenkomst indien reparatie of vervanging buitensporig of onmogelijk blijkt of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd.

Elk gebrek of defect dat zich manifesteert binnen een termijn van 6 maanden na de levering, wordt geacht reeds vóór de levering te hebben bestaan, behoudens tegenbewijs door ons. Na 6 maanden is het aan u om te bewijzen dat het gebrek bestond vóór de levering.

8. Regels voor telesales

U hebt het recht om uw bestelling binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de leveringsdatum te annuleren voor alle ongebruikte artikelen die u via de website hebt gekocht, in overeenstemming met de Telesales Regulations, tegen terugbetaling. Dit geldt niet voor gepersonaliseerde artikelen of artikelen die volgens uw eigen specificaties zijn gemaakt.

Om een besteld artikel te annuleren, kunt u ons een e-mail sturen met vermelding van uw klantnummer en het ordernummer (info@nespart.com). U moet zorgvuldig met de artikelen omgaan, de originele verpakking bewaren en ze niet gebruiken. Goederen moeten binnen 14 dagen na uw annulering aan ons worden geretourneerd. Goederen kunnen worden teruggestuurd naar onze klantendienst. Goederen worden op uw kosten geretourneerd, tenzij de artikelen defect of onjuist blijken te zijn, in welk geval wij uw verzendkosten zullen vergoeden na ontvangst van de goederen. Op voorwaarde dat de goederen onbeschadigd in hun oorspronkelijke verpakking met alle toebehoren naar ons worden teruggestuurd, ontvangt u binnen 30 dagen na uw herroepingsverklaring uw geld terug.

9. Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet nakomen van onze verplichtingen veroorzaakt door of voortvloeiend uit arbeidsconflicten of andere omstandigheden buiten de redelijke controle van het bedrijf, zoals overmacht, rellen, burgerlijke onlusten, overstromingen, brand, stakingen, uitsluitingen, moeilijkheden bij het verkrijgen van vervoer of wetgeving. Indien een van deze omstandigheden het bedrijf verhindert om alle of een deel van de bestelde artikelen binnen een redelijke termijn te leveren, is de aansprakelijkheid van de klant beperkt tot de waarde van de geleverde artikelen en de bijbehorende leveringskosten.

10. Inhoud

Alle informatie die op onze website(s) of in ander gedrukt materiaal van de onderneming wordt geplaatst, wordt niet beschouwd als gezaghebbend of gecertificeerd als de beste praktijk en moet alleen worden beschouwd als nuttige informatie ter aanvulling van andere gecertificeerde praktijkcodes. Alle informatie op onze website wordt regelmatig bijgewerkt.

11. Prijs- en drukfouten

Prijzen en specificaties zijn naar beste vermogen gecontroleerd, en hoewel alles in het werk is gesteld om de juistheid ervan te garanderen, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor fouten en omissies. Wij behouden ons het recht voor om onze prijzen en specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

12. Eigendom van goederen

Alle aan de klant geleverde goederen blijven eigendom van NESPART srl tot de definitieve en volledige betaling van alle voor deze goederen verschuldigde bedragen.

13. Klachten

Elke klacht, of compliment, kan naar onze klantendienst worden gestuurd (info@nespart.com). Wij zullen trachten uw klacht binnen 5 werkdagen na ontvangst te behandelen. Indien wij niet in staat zijn uw klacht onmiddellijk op te lossen, zullen wij u op de hoogte brengen van de tijd die waarschijnlijk nodig is om de kwestie op te lossen en u op de hoogte houden van het eventuele onderzoek.

14. Contact gegevens

NESPART srl, Klantendienst, Drève Richelle 161, Gebouw H – bte 8, 1410 Waterloo, België, info@nespart.com 15. Adres van de maatschappelijke zetel

NESPART srl, Chaussée de Lasne 59, 1330 Rixensart, België, info@nespart.com

Onderneming ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0721.600.024 en bij het Handelsregister van Nijvel met BTW-nummer BE 0721.600.024. Belfius rekeningnummer: BE40 0635 9672 7463

16. Intellectueel eigendom

Onze website, onze logo’s, teksten, foto’s, namen en, in het algemeen, al onze communicatie worden beschermd door onze intellectuele eigendomsrechten, die van onze onderaannemers of andere rechthebbenden. Het is verboden de in dit artikel beschreven intellectuele eigendomsrechten te gebruiken en/of te wijzigen. Het is dus verboden tekeningen, foto’s, teksten, kleurencombinaties van logo’s, enz. te kopiëren of te reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

17. Bericht aan de klant

Deze regels specificeren de voorwaarden waaronder u een klantenbeoordeling op onze website mag indienen of gebruiken. Deze regels vormen een aanvulling op onze websitevoorwaarden en ons privacybeleid en zijn van toepassing op alle gebruikers van onze website.

Door inhoud op onze website te bekijken en in te zenden, stemt u ermee in zich aan alle voorwaarden van deze regels te houden.

18. Recht van terugtrekking

Als u producten bij ons koopt, heeft u 14 dagen vanaf de levering de tijd om te beslissen dat u de producten niet wilt houden. In dat geval kunt u de bestelling terugsturen zonder dat u een boete hoeft te betalen of uw beslissing hoeft te rechtvaardigen (de kosten van het terugsturen zijn voor uw rekening). Als u uw bestelling binnen 14 dagen na het plaatsen van uw bestelling retourneert of van de overeenkomst afziet, betalen wij u het volledige aankoopbedrag terug via dezelfde betaalwijze die u hebt gebruikt. De directe kosten van het terugzenden van de goederen bedragen derhalve

jij. Wij zullen u op de hoogte brengen van de kosten voor het terugzenden van de goederen of, indien het redelijkerwijs niet mogelijk is deze vooraf te bepalen, zullen wij u een schatting geven.

Wij hebben het recht te wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben afgehaald of u heeft aangetoond dat u ze heeft teruggezonden, naargelang welk tijdstip eerder valt.

De eerste 14 dagen na levering verwachten wij dat u zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Indien u de goederen overeenkomstig de hierboven beschreven procedure wenst te kunnen retourneren, mag u de goederen slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u de goederen wenst te behouden. Geretourneerde goederen kunnen zijn gepast, maar niet gebruikt. Teruggestuurde goederen moeten zoveel mogelijk in hun oorspronkelijke verpakking zitten en vergezeld gaan van alle meegeleverde accessoires. Zij moeten zich in hun oorspronkelijke staat en verpakking bevinden, rekening houdend met de hieronder vermelde instructies. U kunt het pakket terugsturen met DPD.

Om uw herroepingsrecht snel en correct uit te oefenen, moet u ons hiervan op de hoogte brengen bij NESPART srl – klantendienst, Drève Richelle 161 Bâtiment H – bte 15, B-1410 Waterloo