Skip to main content

Politique en matière de remboursements et de retours

Wettelijke informatie

1 – KIDYWOLF

De website kidywolf.com wordt beheerd door Nespart SPRL, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op het volgende adres

NESPART SRL
Drève Richelle, bte 161/15
Batiment H,
1410 Waterloo-België
BE0721.600.024

Als u contact wilt opnemen met Nespart Sprl, kunt u een e-mail sturen naar: info@nespart.com.

2 – BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

De persoonsgegevens van de gebruikers van de site worden verzameld en opgeslagen met het oog op de uitvoering van het contract en het beheer van de bestellingen. Elke gebruiker heeft het recht om zich, op verzoek en kosteloos, te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden. Zij hebben ook het recht om hun gegevens te allen tijde kosteloos te corrigeren en te wissen.

De persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen.

3 – GEBRUIK VAN COOKIES

Om de navigatie te verbeteren en om de diensten die worden aangeboden aan de gebruiker te personaliseren, maakt de kidywolf.com website gebruik van cookies. Cookies zijn bestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en die het mogelijk maken een link te leggen met een vorig bezoek aan de site, waardoor de navigatie wordt vergemakkelijkt en toegang wordt verkregen tot eerder op de site achtergelaten informatie (bv. het winkelmandje van de klant). De gebruiker wordt geïnformeerd over het gebruik van cookies op kidywolf.com zodra hij op de site komt en kan beslissen om niet verder te surfen. Door verder te surfen op de site stemt de gebruiker echter in met het gebruik van cookies.